Innkalling til årsmøte

Postet av Jannicke Strand Aaen den 10. Feb 2018

Innkalling til årsmøte i Langhus AIL Turn

Sted: Styrerommet til Langhus Turn på Gamle Vevelstad ungdomsskole
(inngang i gangen vi vanligvis trener)

Tid: 5. mars klokken 1830-1930

 

Sakliste

1.  Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Valg av ungdomsrepresentant

5. Behandle turngruppas årsberetning. 

6. Behandle turngruppas regnskap.  

7. Behandle forslag og saker.  

8. Informasjon om gruppas budsjett. 

9. Foreta følgende valg: 

a) leder (velges formelt i årsmøte Langhus AIL)Styret forøvrig konstituerer seg selv

b) nestleder (ikke påvalg) i 2018 – Ann-Cathrin Liljebakk

c) kasserer 2018-2019

d) sekretær 2018-2019

e) styremedlem (ikke på valg i 2018) – Herman Pedersen (Materialansvarlig)

f) styremedlem (ikke på valg i 2018) – Idunn Herheim

g) valgkomite (2 personer)

Det informeres samtidig at Langhus AIL vil holde sitt årsmøte 12. mars.
For informasjon og innkalling se Langhusil.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.