Informasjon Kalas cup ritt #2 2024:

Kalas cup #2  arrangeres 22. mai på Skansen-Seiersten. Follo Sykkelklubb er arrangør.

Skansen er en historisk plass og som gir en fin ramme for å arrangere terrengsykkelritt. Rittløypa består i hovedtrekk av fine flytstier og kan ved god teknikk gi høy fart.

Rammene for årets ritt vil være de samme som i 2023. 

Vi håper på like god oppslutning som tidligere, slik at vi kan arrangere en sykkelfest på Skansen den 22. mai.
Sekretariat:
Åpner kl 17:00 på Seiersten skanse

 


Premiering:
 For enkeltrittene blir premieringen:

6-8 år. Medaljer til alle, tiden registreres, men det er ikke rangering.

9-10 år: Statuetter til alle. Ingen rangering på resultatlister, men tiden registreres. Ingen spesiell premiering til de raskeste.

11-12 år: Statuetter til alle. Rangering på resultatlister. Brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling.

13-14 år og eldre: Rangering på resultatlister. Brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling
Starttider:
Starttider (follosk.no)
Starttider, Kalas cup 22. mai-2024

 

Tid

Info

Antall runder

Løype

17:00

 Sekretariat åpner 

18:30

 

M6-8

 

1

 

Kort løype

18:30

K6-8

1

Kort løype


 

Kort løype tømmes18:40

M10

2

Mellomlang løype

18:42

M9

2

Mellomlang løype

18:44

K10

2

Mellomlang løype

18:44

K9

2

Mellomlang løype

18:50

M12

3

Mellomlang løype

18:52

M11

3

Mellomlang løype

18:54

K11

3

Mellomlang løype

18:54

K12

3

Mellomlang løype


 

Mellomlang løype tømmes

 

 


19:15

M14

5

Mellomlang løype

19:17

M13

5

Mellomlang løype

19:19

K14

5

Mellomlang løype

19:21

K13

5

Mellomlang løype


 

Kort pause19:39

M-Sen

4

Lang Løype

19:39

M-Jun

3

Lang Løype

19:41

M16

2

Lang Løype

19:43

M15

2

Lang Løype

19:45

Msport17-29

3

Lang Løype

19:47

Msport30-39

3

Lang Løype

19:49

Msport40-49

3

Lang Løype

19:51

Msport50-59

3

Lang Løype

19:53

Msport60+

3

Lang Løype

19:53

K-Sen

3

Lang Løype

19:53

K-Jun

2

Lang Løype

19:53

K16

2

Lang Løype

19:53

K15

2

Lang Løype

19:53

Ksport17-29

2

Lang Løype

19:53

Ksport30-39

2

Lang Løype

19:53

Ksport40-49

2

Lang Løype

19:53

Ksport50+

2

Lang Løype

 

Startnummer:

Beregn god tid for å hente startnummeret i sekretariatet.

Nummeret er i plast og vil derfor ikke forringes selv i regnvær, selve nummeret inneholder også en RFID tag som benyttes i tidtakingen

Ordinær påmelding:

Innen Kl. 15:00 på rittdagen
Påmelding

Etteranmelding:

Etter kl.15:00 vil det være mulig å gjennomføre etter anmelding på internett. Det vil være pc tilgjengelig i sekretariat.

Lisens

Engangslisens må kjøpes dersom lisensbevis ikke kan fremskaffes

Løypebefaring

Prinsipp fra tidligere ritt opprettholdes. All kjøring i løypa skal skje før konkurransen starter i traseen. Om man ikke rekker dette må man befare løypa til fots på en slik måte at man ikke hindrer de konkurrerende utøverne. Følg løypevaktenes instruksjoner ellers kan du bli disket. 

Teknisk sone:

Kalas Cup er et lavterskelritt som skal fremme rekruttering og det gis derfor mulighet til å gi teknisk bistand rundt hele løypa. Teknisk bistand skal skje utenfor løypa slik at andre ryttere ikke blir hindret i å komme frem.

Løypekart:
Løypekart (follosk.no)
Parkering:
Det er ikke parkeringsmuligheter ved Skansen-Seiersten. Det er heller ikke parkeringsmuligheter ved Follo museum.

Parkering skal skje ved Drøbak golfklubb-gresslette(Smieveien). Det vil være vakter som anviser til parkeringsplass. Det er bratt opp fra parkeringsplass til startområde. Ryttere må påregne å bruke noe tid fra parkering til start.
Lagstelt o.l kan transporteres til Skansen- Seiersten  fram til kl. 17.30Adresse til rittarena: GPS eller Google Maps bruker du adressen Smieveien, Drøbak