Økonomisk støtte

Follo SK har vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til klubbens medlemmer i forbindelse med deltagelse i ritt m.m.:
 1. Eliteklasser (junior/senior) i Follo SK får dekket startkontingenten til NC-ritt og NM (landevei og terreng).
 2. For aldersbestemte klasser (10 - 16 år) dekker klubben startkontingenten iht. Follo SK's terminliste ved forhåndspåmelding til lagleder.
 3. Utover dette gis det ikke individuell støtte, men kun støtte i forbindelse med aktiviteter av felles karakter. Rekrutteringstiltak, aktiviteter for barn/ungdom og viktige sportslige aktiviteter prioriteres. Søknad m/kostnadsoverslag må sendes styret i god tid før tiltaket skal gjennomføres.
 4. Det kan imidlertid gis økonomisk støtte til eliteklasser (junior/senior) til reise og opphold i forbindelse med NC-ritt og NM, samt startkontingent, reise og overnatting i forbindelse med andre ritt. Evt. støtte gis etter individuell vurdering.
  Medlemmer som ønsker slik støtte, må sende en begrunnet søknad til styret innen sesongstart (frist 1. april). I sin behandling vil styret legge hovedvekt på følgende kriterier:- Oppnådde resultater- Treningsvillighet og innsats- Ambisjonsnivå
  - Innsats for Follo SK (treninger, dugnader, funksjonær, kick-off etc.) Styret vil prioritere yngre utøvere med
  ambisjoner om å etablere seg på toppnivå i Norge.

  Søknadene behandles av styret innen 30.09. Søkere som får innvilget støtte må dokumentere utlegg. Støtten skal utbetales fra årets budsjettpost. Budsjettposten settes av styre/årsmøte, og kan variere fra år til år.