Sykkellisens

Klubbforsikring Follo SK har en klubbforsikring som er utarbeidet i samarb. med Norges Idrettsforbund og Olympiske komite. Samtlige medlemmer av Follo Sykkelklubb er med i forsikringen:
  • Dødsfallerstatning kr 50 000
  • Livsvarig medisinsk invaliditet kr 300 000
Forsikringen omfatter varige skade som medfører livsvarige medisinsk invaliditet på minst 30 %. Forsikringen omfatter ikke behandlingsutgifter.

Generell info om lisenser:
NB!Det er utøvers (foresattes) eget ansvar å løse lisens!
Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer tidtatte ritt. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring. I ritt uten tidtakning (trimritt) er lisens ikke nødvendig, men NCF har en forsikringsordning for trimryttere (se engangslisens). Med aktiv lisens kan du delta i alle typer ritt.

Det finnes 2 typer sykkel-lisenser:
  • Aktiv lisens - bestilles gjennom Norges sykkelforbund: Lisensbestilling
  • Engangslisens - kjøpes hos arrangør på rittdagen
Se Norges Cykleforbunds sine nettsider for mer informasjon og bestilling av lisens.