Rittleder:
Oskar Kleven, oskar.kleven(at)gmail.com
Mob 416 32 148

Ass. rittleder og ansvarlig for start/mål:
Lars Birger Nilsen. lars.birger.nielsen(at)gmail.com
Mob.: 479 01 392

Bilde/video, løype på nett: Jan Aasgaard, jan(at)aasgaard.nu
Mob 901 73 635

Merkesjef:  Egil Antonsen, eg-anto(at)online.no
Mob: 934 66 365
 

Løypevaktsjef: Jon Otto Lien, jonlien@online.no
Mob. 907 34 597