Sekretariat:

Åpner klokken 16:30


Ordinær påmelding: Innen kl. 15:00 på rittdagen. Påmelding 

Etteranmelding: Etter kl. 15:00 vil det være mulig å gjennomføre etteranmelding på Internett.  Det vil være PCer tilgjengelig i sekretariat.

Lisens:
Engangslisens må kjøpes dersom lisensbevis ikke kan fremskaffes!

Startnummer:
Startnummer leveres ut i sekretariatet

Premiering enkeltritt:

6-8 år: Medaljer til alle, tiden registreres, men det er ikke rangering.

9-10 år: Statuetter til alle. Ingen rangering på resultatlister, men tiden registreres. Ingen spesiell premiering til de raskeste. 

11-12 år: Statuetter til alle. Rangering på resultatlister. Brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling.

13-14 år og eldre: Rangering på resultatlister. Brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling