Kontaktpersoner

Våre utøvere ser du på landeveien og i terrenget, både som aktiv og som turrytter. Follo SK har et sykkeltilbud til alle i alle kategorier.

Vi har organisert oss deretter. Foruten styret finnes det kontaktpersoner for de ulike aktiviteter.

Kasserer er ikke styremedlem: Jørgen Feldt
StyretLederOskar Kleven41 63 21 48Ski

StyremedlemKjell Ivar Moland
93 41 00 04
Ski

StyremedlemChristopher Kahrs92 88 14 00Ski

StyremedlemKari Kapstad
91 17 42 82 
Ski

StyremedlemJan Aasgaard90 17 36 35Ski

StyremedlemSissel Vien
92 86 91 98Langhus

StyremedlemFredrik Breyer
41 20 14 95
Enebakk

VaramedlemTine Wenneberg
92 02 01 92
Langhus
LandeveisgruppaKontaktJan Aasgaard90 17 36 35Ski

Elite
Tarjei Gilbrant98 25 79 87

Langhus

Follo LandeveiChristopher Kahrs
92 88 14 00
Ski

Landevei DamerWenche Abrahamsen
90 96 36 36
Ås

TriathlonMarianne Sirnes Engen94 00 66 22Langhus

TerrenggruppaNybegynner voksneKjell Ivar Moland

93 41 00 04

Ski
Damegruppe TerrengKontaktKari Kapstad
91 17 42 82 
Ski

TerrengsykkelskolenKontakt/trenerJan Aasgaard
90 17 36 35
Ski

Rekruttgruppe-terreng (U10+)Kontakt/trenerJørgen Feldt91 10 43 95

Ski
Rekruttgruppe-landevei(11-13år)Kontakt/trener


Rekruttgruppe-Landevei(14-18år)Kontakt


Follo UngKontakt/trenerKnut Gravdal90 55 96 86Ski
Web ansvarligfollosk.noRunar Heen95 21 20 96Langhus
MaterialforvalterAnsvarligJon Otto Lien90 73 45 97Kråkstad