Follo Ung og Follo Y&F for 2021

Postet av Jørgen Kosberg Feldt den 14. Des 2020

Follo Y&F fra sesongavslutning på Vangen

Endring i Follo SK ungdomsgruppe terreng

I forhold til terrengtilbudet for barn og ungdom i Follo SK så ser vi på dette med et litt nytt perspektiv fra 2021. Follo SK børster støv av navnet "Follo Ung", hvor klubben utvider tilbudet for ungdom fra 15+ som ønsker mer spissing og satsning på ritt. For Follo Young & Furious vil tilbudet fortsette som tidligere. 


Om Follo Y&F

Young & Furious har til nå hatt medlemmer som spenner seg fra 10 – 17 år. Det sier seg selv at det er ulike behov for treninger i denne alderen. Follo Young & Furious har vært en suksess hvor hovedfokuset hvert år har vært å skape et godt idrettslig miljø på tvers av alder, ferdigheter og kjønn. Y&F har bestått av 3-4 grupperinger hvor ferdigheter og fysisk mestring har vært kriteriene for gruppetilhørighet.


I 2021 så vil Y&F deles i to grupper, 10-12 og 13+. Gruppene vil ha med seg mye av dagens form med fokus på lek/moro og stiturer. Gruppen vil ha tre hovedformål: 

1). Være et naturlig tilbud for de som har gjennomført TSS, 

2) Være en viktig rekrutteringsgruppe for  gruppen på 15+ som satser mot NC++ 

3). Være et tilbud til de som er 13+ og ønsker å sykle mer for moro.


Trener-ressurser i Y&F vil være Andre Gullholm, Chris Kahrs, Håvard Sletten og Jørgen Feldt 


Klubben ønsker å få inn flere trener-ressurser og spesielt en med hovedansvar for gr. 10-12 år


Om Follo Ung

Vi oppretter Follo Ung for de eldste som ønsker ytterligere satsning på sykkel. Denne gruppa ønsker å fokusere mer på ritt og spesifikk trening rettet mot ritt  som Norges Cup, NM og Kalas Cup. Det er derfor nyttig at denne gruppa skilles ut fra Y&F for å være friere til å ha treninger på andre lokasjoner samt at det gjør det enklere å delta sammen med andre utøvere i andre klubber med en liten gruppe. Hovedfokuset på treninger vil være økter som er tilpasset deres nivå.


Hovedtrenere for Follo Ung blir Martin Tobias Kleven og Knut Gravdal. Knut var med å opprette Follo ung i 2011 hvor Martin var en del av en ivrig ungdomsgjeng. Vi jobber med å få med flere hjelpetrenere for 2021.

Det er i første omgang utøvere fra tidligere gruppe 1 som blir inviterte til å være med. Det vil være hovedtrenere i Follo ung og Follo Y&F som vil anbefale de som inviteres. Kriteriene er enkle:

- deltar på ritt

- Født 2006 eller eldre

- Prioriterer fellesøkter og kjører egentrening

- Må følge treningsplan og logge økter

Treninger vil være samtidig som Follo Y&F men vi vil også utvide enkelte uker med flere fellesøkter. Vi satser også på flere samlinger og håper å få til første samling i løpet av vinteren


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.